Firma

Fortum Silesia S.A.

Siedziba i adres Spółki

siedziba w Zabrzu, adres ul. ks. Doktora Antoniego Korczoka 15, 41–806 Zabrze

Numer KRS

0000008208

Oznaczenie właściwego sądu rejestrowego

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP

648-00-01-289

Wysokość kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy – 91 232 120 zł – wpłacony w całości

Statut

© 2020 Fortum Silesia S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wezwania do złożenia dokumentów akcji

Pozostałe dokumenty

wezwanie nr 1 z dnia 30.09.2020

załącznik nr 4 – regulamin

załącznik nr 5 – tabela RAS

wezwanie nr 2 z dnia 15.10.2020

wezwanie nr 3 z dnia 30.10.2020

wezwanie nr 4 z dnia 16.11.2020

wezwanie nr 5 z dnia 1.12.2020